Tuyệt Chiêu 5: Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

Làm thế nào để ứng dụng văn phạm tiếng Anh vào giao tiếp tiếng Anh hiệu quả?

Phải chăng biết cách học ngữ pháp tiếng Anh thành công và vận dụng chúng vào giao tiếp tiếng Anh hiệu quả sớm giúp bạn giao tiếp tiếng Anh chuẩn văn phạm?

Tuyệt Chiêu 5: Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

Tiếp nối bài viết về 9 tuyệt chiêu  nói tiếng Anh lưu loát, hôm nay, Trung tâm tiếng Anh Orest gửi đến các bạn tuyệt chiêu thứ năm:

Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

Chắc hẳn ai cũng thừa biết tầm quan trọng trong việc NẮM VỮNG ngữ pháp tiếng Anh và vận dụng chúng vào giao tiếp tiếng Anh tốt. 

Tuyệt Chiêu 5: Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

Tuy nhiên, hiếm người có thể áp dụng linh hoạt và sáng tạo do  ở trường chỉ học lý thuyết suông khô khan, với các bài tập nặng tính hàn lâm và lý thuyết. Hậu quả là mặc dù đã học anh văn nhiều năm song chưa thể giao tiếp tiếng Anh đúng văn phạm.

Bởi ngữ pháp tiếng Anh chính là nền móng căn bản hỗ trợ 4 kỹ năng:nghe-nói-đọc-viết tiếng Anh.

Luyện ngữ pháp tiếng Anh chưa hẳn là cách tốt nhất giúp ta giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.

Song bởi ngữ pháp tiếng Anh là bộ khung của ngôn ngữ Anh. Vì thế, để học tiếng Anh hiệu quả , ta phải nắm vững các quy luật ngữ pháp tiếng Anh và  ứng dụng linh hoạt vào giao tiếp tiếng Anh một cách thật sáng tạo.

 Tuyệt Chiêu 5: Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

Ngữ pháp tiếng Anh vô cùng nhiều và khá phức tạp, vì thế ta chỉ cần hệ thống hóa lại những điểm ngữ pháp tiếng Anh THIẾT YẾU hổ trợ vào giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.

Để có thể tự tin giao tiếp tiếng anh tốt với mọi người, về cơ bản ta PHẢI nắm vững 12 thì anh văn giao tiếp cơ bản và biết  ứng dụng chúng vào giao tiếp tiếng anh một cách chuyên nghiệp và sáng tạo nhất.

Sau đây, trung tâm Anh ngữ Orest sẽ hướng dẫn bạn 12 thì cơ bản trong tiếng Anh nhé!

1/Simple Present (thì hiện tại đơn)

Công thức:

(+) S + V/ V(s/es) + Object…

(-) S do/ does not + V +…

(?) Do/ Does + S + V

Cách dùng:

+ Diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên. Ex: The sun rises in the East.

+ Diễn tả thói quen hằng ngày , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại. Ex: Mary often goes to school by bicycle.

*Lưu ý : ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH. + Diễn tả năng lực con người : Ex : He plays badminton very well.

 

2/Present Progressive (thì hiện tại tiếp diễn)

Công thức:

S + be (am/ is/ are) + V_ing + O S+ BE + NOT + V_ing + O BE + S+ V_ing + O

Cách dùng:

+ Diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài một thời gian ở hiện tại.Ex: The children are playing football now.

+ Thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.Ex: Look! the child is crying.Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+ Diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại làm người nói bực mình dùng với phó từ ALWAYS :Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember –

+ Diễn tả một hành động sắp xảy ra ( ở tương lai gần)Ex: He is coming next Monday.

 

3/Present Perfect (thì hiện tại hoàn thành)

Công thức : S + have/ has + Past participle (V3) + O

Cách dùng:

(1). Diễn đạt một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ.Ex : John has traveled around the world.

 

(2)Chỉ một hành động lập đi lập lại xảy vài lần trong quá khứ.

Ex: George has seen this movie three times.

(3). Một hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và kéo dài ở hiện tại. John has lived in that house for 20 years. (He still lives there.)

Anh ta sống ở căn nhà đó 20 năm rồi, nhưng bây giờ anh ta vẫn sống ở đó = John has lived in that house since 1988. (Giả sử hiện nay là 2008)

Ta có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành chung với những cụm từ mang nghĩa thời gian không xác định như: ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, v.v.

 Tuyệt Chiêu 5: Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

4/Present Perfect Progressive (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

Công thức: S + have/ has + been + V_ing + O

Cách dùng: nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai). Phân biệt cách dùng giữa hai thì Present Perfect và Present Perfect Progressive

* Present Perfect

Hành động đã chấm dứt ở hiện tại do đó đã có kết quả rõ rệt.I’ve waited for you for half an hour.Tôi chờ khoảng nửa giờ rồi nhưng giờ thì hết chờ rồi * Present Perfect Progressive

Hành động vẫn tiếp diễn ở hiện tại, có khả năng lan tới tương lai do đó không có kết quả rõ rệt. I’ve been waiting for you for half an hour. Tôi đã chờ, đang chờ và sẽ tiếp tục chờ,chả biết là khi nào mới thôi chờ.

 

5/ Simple Past (thì quá khứ đơn):

Công thức: S+V-ed/ Past participle (V2)

 

Cách dùng: diễn tả một hành động đã xảy ra dứt điểm tại một thời gian xác định trong quá khứ (không còn diễn ra hoặc ảnh hưởng tới hiện tại).

Các cụm từ thường dùng với thì quá khứ đơn như: yesterday, at that moment, last week, in the (2000, 1980s), in the last century, in the past…

Ví dụ :She came back last Friday. ( Cô ấy đã trở lại từ thứ Sáu tuần trước.)

I saw her in the street. ( Tôi đã gặp cô ấy trên đường.)

He went to Spain last year. Maria did her homework last night

 

6/ Past Progresseive (thời quá khứ tiếp diễn)

Công thức: S + was/were + V-ingCách dùng:

(1) một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì bị một hành động khác “chen ngang ” (khi đang… thì bỗng…).

Công thức: S1 + was/were + V-ing when S2 + V2 Ví dụ : I was watching TV when she came home.

(2) Hai hành động cùng đồng thời xảy ra trong quá khứ. Trong trường hợp này, mẫu câu sau được áp dụng:

Công thức: S1 + was/were + V-ing while S2 + was/were + V-ingVí dụ : Martha was watching television while John was reading a book. (3) Một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ:

Ví dụ: Martha was watching TV at seven o ’ clock last night.

 

7/ Past Perfect (thì quá khứ hoàn thành):

Công thức: Subject + had + [verb in participle]

Thi quá khứ hoàn thành được dùng để diễn đạt:

(1) một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ Ví dụ: John went home after he had gone to the store (2) Một trạng thái đã tồn tại một thời gian trong quá khứ nhưng đã chấm dứt trước hiện tại. Ví dụ: John had lived in New York for ten years before he moved to VN.

 Tuyệt Chiêu 5: Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

8/ Past Perfect Progressive (thi quá khứ hoàn thành tiếp diễn):

Công thức: S + had been + V-ing​

Cách dùng: nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ : John had been living in New York for ten years before he moved to VN.

9/ Simple Future (thi tương lai đơn)

Công thức: S + will/shall + bare inf​initive

Cách dùng:

 • Đưa ra đề nghị một cách lịch sự: Shall I take you coat?
 • Dùng để mời người khác một cách lịch sự: Shall we go out for lunch?
 • Dùng để ngã giá trong khi mặc cả, mua bán: Shall we say : $ 50
 • Thường được dùng với 1 văn bản mang tính pháp qui buộc các bên phải thi hành điều khoản trong văn bản:

All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule.Thường dùng với một số phó từ chỉ thời gian như tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on.

 Tuyệt Chiêu 5: Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

10/ Tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

+ Công thức: S + shall/will + be + V-ing

+ Diễn tả một hành động đang xảy ra ở một thời điểm nhất định trong tương lai.Ví dụ :-Now we are making necessary preparations for the honeymoon trip to Nha Trang.This day next week, we shall be visiting Nha Trang’s tourist attractions .

 11/ Tương lai hoàn thành: ( Future Perfect)

* Cấu trúc:

(+) S + will / shall + have + Past participle ( V3)

(-) S will/ shall not + have + Past participle ( V3)

(?) Will / Shall + S + have + Past participle ( V3)

 

* Cách dùng:

_ Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.

_ Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai.

 

Ví dụ: You can call me at work at 8am. I will have arrived at the office by 8:00 p.m.

 12/ Tương lai hoàn thành tiếp diễn: ( Future perfect Continuous)

* Cấu trúc:

(+) S + will have been + Ving

(-) S + won’t have been + Ving

(?) (How long) + will + S + have been + Ving

 

*Cách dùng:

_ Kết hợp với mệnh đề thời gian ( by the time + thì hiện tại đơn )

_ Diễn tả hành động đã và đang xảy ra và có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong tương lai.

Ví dụ: You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

 Tuyệt Chiêu 5: Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

Trung tâm tiếng Anh Orest tin rằng học thật kỹ 12 thì cơ bản trong tiếng Anh sẽ giúp ta có được nền tảng ngữ pháp tiếng Anh vững chắc giúp ta giao tiếp tiếng Anh lưu loát hơn.

Tuy nhiên đối với những người mất gốc tiếng Anh, chưa nắm vững văn phạm tiếng Anh cơ bản gặp không ít khó khăn trong học tiếng Anh.

Nên tham gia vào khóa học “Làm Chủ Văn Phạm Và Phát Âm tiếng Anh ” tại Trung tâm Anh ngữ Orest sẽ giúp bạn CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH SAI Và GIAO TIẾP TIẾNG ANH dỡ trong thời gian CỰC NGẮN.

Tuyệt Chiêu 5: Hệ Thống Lại Những Điểm Ngữ Pháp Thiết Yếu Hổ Trợ Cho Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả

CÒN CHẦN CHỪ gì nữa mà không ĐĂNG KÝ NGAY khóa học THẦN THÁNH này. THAM DỰ NGAY

http://hoctotvanphamvaphatamtienganhchuan.blogspot.com/

 

P/S: Nếu bạn thật sự khao khát giao tiếp tiếng Anh lưu loát, Trung tâm tiếng Anh Orest tặng BẠN 1 khóa học MIỄN PHÍ về giao tiếp tiềng Anh. BẠN đăng ký NGAY HÔM NAY .Chỉ còn 40 ghế cuôi.  Hãy truy cập ngay vào link  này để  tận hưởng chất lượng đào tạo  tiếng Anh tốt nhất.

ĐĂNG KÝ NGAY:

http://luyentienganhgiaotiep.com/tang-2-ve-hoc-tieng-anh-free.html

Buổi chia sẻ được tổ chức vào thứ 6 hàng tuần lúc 18:00 p.m đến 21:00 p.m

hotnine: 0903 680 026 or 0906 721 577

Chỉ có ở trung tâm tiếng Anh OREST!

Trung tâm Tiếng Anh Orest rất vui nếu bài viết này đem lại ý tưởng  giá trị cho bạn, cũng như rất muốn có những chia sẻ, phản hồi.

Hãy LIKE và SHARE cho mọi người cùng đọc bạn nhé!

Nếu bạn muốn  trao đổi thêm làm ơn liên hệ với mình qua: Facebook: https://www.facebook.com/LuyenTiengAnhGiaoTiep

Email: info@orest.edu.vn

Trung tâm tiếng Anh Orest

https://orest.edu.vn/

http://luyentienganhgiaotiep.com

Protected by Copyscape Original Content Checker

error: Content is protected !!